Ing. Igor Klein, autorizovaný architekt
číslo licencie: 1126 AA, člen Slovenskej Komory Architektov

Architekt Igor Klein založil architektonický a projekčný ateliér v roku 1999 a neskôr ho pretransformoval na právnu formu IKARCH, s.r.o..
Tvorba ateliéru je charakteristická čistou architektúrou bez zbytočných pridaných ozdôb a ornamentov, s racionálnym a funkčným rozmiestnením priestorov, v ktorých dominuje prepojenie exteriéru s interiérom.
Individuálne potreby klienta transformuje a prepája s možnosťami urbanizmu a s ohľadom na tvorbu krajiny v prostredí budúceho diela.
Špecializuje sa na projekty v súkromnom aj verejnom sektore, a to v malom aj väčšom rozsahu. Ku každému klientovi a návrhu pristupuje individuálne, reaguje na jeho potreby a pri príprave a tvorbe kladie dôraz na estetiku, funkčnosť, ekologickosť a ekonomickosť riešeného diela.
Ateliér poskytuje komplexné architektonické a projekčné služby od úvodného návrhu, cez architektonickú štúdiu, vizualizáciu, až po jednotlivé stupne projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu v rozsahu všetkých profesií, vrátane interiéru.